Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Ο εντοπισμός του εκθέματος