Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Ο εντοπισμός του εκθέματος

Οι πληροφορίες σε σχέση με τα εκθέματα, εντοπίζονται από το MuseLearn βάσει της θέσης τους στον χώρο του μουσείου. Για να λειτουργήσει σε συνδυασμό με την επαυξημένη πραγματικότητα όμως, πρέπει εκτός από την θέση, να εντοπίζει την απόσταση και την κατεύθυνση (πόζα) του εκθέματος. Με βάση αυτή την ανάγκη, επιλέχθηκαν τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης, οι οποίες σε αντίθεση με τις τεχνολογίες εντοπισμού θέσης, εγγυώνται την μη παρεμβατικότητα στο χώρο και την διατήρηση της αισθητικής του μουσείου.

Αναφορικά λοιπόν με τον εντοπισμό του εκθέματος, προκύπτει ένας συνδυασμός οπτικής πληροφορίας και πληροφορίας από άλλους αισθητήρες, πιο ακριβής, πιο γρήγορος και πιο εμπλεκόμενος από τις υπάρχουσες τεχνολογίες, προσφέροντας ένα πραγματικά καινοτόμο αποτέλεσμα.