Η δεύτερη συνάντηση της ομάδας έργου

Στις 13 Νοεμβρίου 2018, στο Μουσείο Ηρακλειδών στο Θησείο, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ομάδας έργου του MuseLearn, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Μουσείο Ηρακλειδών, Διάδρασις, ΙΤΕ, ΕΠΤ – ΠΠ).

Στην εν λόγω συνάντηση έγινε ανασκόπηση των παραδοτέων, συζητήθηκαν οι απαιτήσεις χρήστη, έγιναν οι παρουσιάσεις των υποσυστημάτων από ΙΤΕ, ΕΠΤ και Διάδραση, ενώ επίσης συζητήθηκε η επικοινωνία μεταξύ τους και οι τυχόν απαιτήσεις σε υλικό για την συνέχεια του έργου.