Η τρίτη συνάντηση της ομάδας έργου

Στις 4 & 5 Φεβρουαρίου 2019 στον χώρο του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση της ομάδας έργου του MuseLearn, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Μουσείο Ηρακλειδών, Διάδρασις, ΙΤΕ, ΕΠΤ – ΠΠ).

Η διήμερη αυτή συνάντηση αφορούσε στον ακριβέστερο σχεδιασμό του έργου, έγινε ανασκόπηση του χρονοδιαγράμματος, τέθηκαν στόχοι, παρουσιάστηκε το ήδη υπάρχον υλικό κι έγινε συζήτηση γύρω από τα τεχνικά ζητήματα της εξέλιξης του MuseLearn.