Παραδοτέα

Επιλεγμένα παραδοτέα, όπως κώδικας, εφαρμογές, μελέτες, εκθέσεις του έργου.
muselearn_app_icon1

Π.21 Πρωτότυπο Σύστημα - Εκπαιδευτική Εφαρμογή AR

Πηγαίος κώδικας και εκτελέσιμα αρχεία Android και iOS εκπαιδευτικής εφαρμογής ξενάγησης στο Μουσείο Ηρακλειδών με θέμα την προιστορική Σαντορίνη.
business-plan-icon2

Π.24 Σχέδιο Αξιοποίησης

Μελέτη επιχειρηματικού σχεδιασμού και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου
Συνοδευτικές εκθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντoς που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου.