Προσχέδια Εφαρμογής

Λαμβάνοντας υπόψιν τις αξιολογήσεις και τις προτιμήσεις των χρηστών μετά την έρευνα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος, σχεδιάσαμε τις πρώτες διεπαφές της εφαρμογής. Η εμπειρία του χρήστη είναι για εμάς ο πυρήνας όπου γύρω του αναπτύσσουμε τη λειτουργικότητα και το design.