Η ομάδα του έργου

Αποτελείται από μια σύμπραξη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στην πολιτισμική διαχείριση και τις νέες τεχνολογίες, που στόχο έχουν να φέρουν καινούργιες ιδέες και προτάσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας δημιουργήθηκε το 2016 στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών και ασχολείται με την διεπιστημονική έρευνα όσον αφορά σε θέματα αποδοτικής δικτυακών

υπολογιστικών συστημάτων σε πολιτισμικά περιβάλλοντα, στην μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και στην ανάπτυξη εφαρμογών με στόχο την τουριστική και εμπορική αξιοποίηση του πολιτισμικού προϊόντος.

Νέες τεχνολογίες στον πολιτισμό

Η Διάδρασις δραστηριοποιείται στον χώρο του πολιτισμού με εξειδίκευση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από το 2006. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών, σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, κατάλληλες για κινητά τηλέφωνα και tablets

και αναλαμβάνει έργα γύρω από θέματα αξιοποίησης, προβολής και διάχυσης του πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Για το έργο του MuseLearnανέπτυξε τόσο την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, όσο και την πλατφόρμα της εφαρμογής.

Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας κι Έρευνας ιδρύθηκε το 1985 και οι δραστηριότητες του αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της Υπολογιστικής Όρασης και των αυτόνομων κινούμενων robot με "έξυπνη" συμπεριφορά. Ειδικότερα, οι ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατανόηση της πληροφορίας από την εικόνα, στα δυναμικά

χαρακτηριστικά του τρισδιάστατου κόσμου, παρακολούθηση αντικειμένου, πλοήγηση του robot, και μοντελοποίηση συμπεριφορών. Επιπλέον, διερευνά τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης σε εφαρμογές ρομποτικής. Το Εργαστήριο ανέπτυξε για το MuseLearnένα υποσύστημα για τον εντοπισμό της θέσης του επισκέπτη, βασισμένο σε οπτική πληροφορία από τους χώρους του μουσείου.

Το Μουσείο Ηρακλειδών λειτουργεί από το 2004 στο νούμερο 16 της οδού Ηρακλειδών και στο νούμερο 37 της Αποστόλου Παύλου, στο Θησείο. Κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του, εστίασε σε καλλιτεχνικά δρώμενα και εκθέσεις, ενώ σήμερα έχει μετεξελιχθεί

σε ένα διαδραστικό κέντρο εκλαΐκευσης της επιστήμης και σε ένα τεχνολογικό Μουσείο που εστιάζει στην αρχαιότητα, με έμφαση στα επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων. Παράλληλα, συνεχίζει να προσφέρει πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς κι ενήλικες.