16th October 2019

Αξιολόγηση

Συμπληρώστε το Online ερωτηματολόγιο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την εμπειρία σας με το MuseLearn!  
16th October 2019

Ηχητικά ντοκουμέντα

Η εφαρμογή σχεδιάζεται έτσι ώστε να προσφέρει στο χρήστη ηχογραφημένες πληροφορίες σε άριστη ποιότητα. Ο ήχος δίνει μία νέα διάσταση στην ξενάγηση, εμπλουτίζοντας την με το ανθρώπινο στοιχείο της φωνής ενός “ψηφιακού” ξεναγού.
16th October 2019

Floor plan

Για τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη, η δυνατότητα να βλέπει το σημείο στο οποίο βρίσκεται, σε σχέση με την έκθεση ή το μουσείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για αυτό το λόγο σχεδιάζουμε με αφαιρετικό και εύχρηστο τρόπο την κάτοψη του κτιρίου, αναδεικνύοντας την τοποθεσία του χρήστη σε συνδυασμό με άλλα σημεία ενδιαφέροντος.
16th October 2019

Προσχέδια Εφαρμογής

Λαμβάνοντας υπόψιν τις αξιολογήσεις και τις προτιμήσεις των χρηστών μετά την έρευνα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος, σχεδιάσαμε τις πρώτες διεπαφές της εφαρμογής. Η εμπειρία του χρήστη είναι για εμάς ο πυρήνας όπου γύρω του αναπτύσσουμε τη λειτουργικότητα και το design.
16th April 2019

Παρουσίαση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Με την ολοκλήρωση του επιτυχημένου Α’ κύκλου, η ενιαία δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας) συνεχίζεται δυναμικά με έναν δεύτερο κύκλο, ο οποίος παρουσιάστηκε στην Αθήνα στις 8/4/2019 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας). […]
9th April 2019

Η τρίτη συνάντηση της ομάδας έργου

Στις 4 & 5 Φεβρουαρίου 2019 στον χώρο του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση της ομάδας έργου του MuseLearn, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Μουσείο Ηρακλειδών, Διάδρασις, ΙΤΕ, ΕΠΤ – ΠΠ). Η διήμερη αυτή συνάντηση αφορούσε στον ακριβέστερο σχεδιασμό του έργου, έγινε ανασκόπηση του χρονοδιαγράμματος, τέθηκαν στόχοι, παρουσιάστηκε το ήδη υπάρχον υλικό κι έγινε συζήτηση […]
9th April 2019

Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Ο εντοπισμός του εκθέματος

Οι πληροφορίες σε σχέση με τα εκθέματα, εντοπίζονται από το MuseLearn βάσει της θέσης τους στον χώρο του μουσείου. Για να λειτουργήσει σε συνδυασμό με την επαυξημένη πραγματικότητα όμως, πρέπει εκτός από την θέση, να εντοπίζει την απόσταση και την κατεύθυνση (πόζα) του εκθέματος. Με βάση αυτή την ανάγκη, επιλέχθηκαν τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης, οι οποίες σε αντίθεση με τις τεχνολογίες […]
9th April 2019

Η δεύτερη συνάντηση της ομάδας έργου

Στις 13 Νοεμβρίου 2018, στο Μουσείο Ηρακλειδών στο Θησείο, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ομάδας έργου του MuseLearn, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Μουσείο Ηρακλειδών, Διάδρασις, ΙΤΕ, ΕΠΤ – ΠΠ). Στην εν λόγω συνάντηση έγινε ανασκόπηση των παραδοτέων, συζητήθηκαν οι απαιτήσεις χρήστη, έγιναν οι παρουσιάσεις των υποσυστημάτων από ΙΤΕ, ΕΠΤ και Διάδραση, ενώ επίσης συζητήθηκε η επικοινωνία μεταξύ τους και […]
9th April 2019

Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Η επαυξημένη πραγματικότητα

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ανάλογες αφηγηματικές τεχνικές, προσφέροντας μία ολιστική προσέγγιση σε νέο έδαφος. Η επαυξημένη πραγματικότητα προτιμήθηκε εν αντιθέσει με άλλες εικονικές τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality – VR) καθώς έχει το πλεονέκτημα να μην απομονώνει το χρήστη από το περιβάλλον του, αλλά αντίθετα να επαυξάνει την εμπειρία […]
9th April 2019

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου

Στις 26 Ιουλίου 2018, στο Μουσείο Ηρακλειδών στο Θησείο, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου του MuseLearn, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Μουσείο Ηρακλειδών, Διάδρασις, ΙΤΕ, ΕΠΤ – ΠΠ). Η συνάντηση ξεκίνησε με ξενάγηση στον χώρο του Μουσείου από την κα. Νομικού, ακολούθησε η γνωριμία και παρουσίαση των εταίρων,  συζήτηση επί του έργου, ενώ ορίστηκε ο πίνακας δράσεων και […]
12th March 2019

Τι είναι το «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ»;

Η ενιαία δράση ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ / ΕΤΑΚ) έχει σαν βασικό στόχο την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό […]
16th October 2019

Αξιολόγηση

Συμπληρώστε το Online ερωτηματολόγιο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την εμπειρία σας με το MuseLearn!  
16th October 2019

Ηχητικά ντοκουμέντα

Η εφαρμογή σχεδιάζεται έτσι ώστε να προσφέρει στο χρήστη ηχογραφημένες πληροφορίες σε άριστη ποιότητα. Ο ήχος δίνει μία νέα διάσταση στην ξενάγηση, εμπλουτίζοντας την με το ανθρώπινο στοιχείο της φωνής ενός “ψηφιακού” ξεναγού.
16th October 2019

Floor plan

Για τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη, η δυνατότητα να βλέπει το σημείο στο οποίο βρίσκεται, σε σχέση με την έκθεση ή το μουσείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για αυτό το λόγο σχεδιάζουμε με αφαιρετικό και εύχρηστο τρόπο την κάτοψη του κτιρίου, αναδεικνύοντας την τοποθεσία του χρήστη σε συνδυασμό με άλλα σημεία ενδιαφέροντος.
16th October 2019

Προσχέδια Εφαρμογής

Λαμβάνοντας υπόψιν τις αξιολογήσεις και τις προτιμήσεις των χρηστών μετά την έρευνα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος, σχεδιάσαμε τις πρώτες διεπαφές της εφαρμογής. Η εμπειρία του χρήστη είναι για εμάς ο πυρήνας όπου γύρω του αναπτύσσουμε τη λειτουργικότητα και το design.
16th April 2019

Παρουσίαση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Με την ολοκλήρωση του επιτυχημένου Α’ κύκλου, η ενιαία δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας) συνεχίζεται δυναμικά με έναν δεύτερο κύκλο, ο οποίος παρουσιάστηκε στην Αθήνα στις 8/4/2019 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας). […]
9th April 2019

Η τρίτη συνάντηση της ομάδας έργου

Στις 4 & 5 Φεβρουαρίου 2019 στον χώρο του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση της ομάδας έργου του MuseLearn, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Μουσείο Ηρακλειδών, Διάδρασις, ΙΤΕ, ΕΠΤ – ΠΠ). Η διήμερη αυτή συνάντηση αφορούσε στον ακριβέστερο σχεδιασμό του έργου, έγινε ανασκόπηση του χρονοδιαγράμματος, τέθηκαν στόχοι, παρουσιάστηκε το ήδη υπάρχον υλικό κι έγινε συζήτηση […]
9th April 2019

Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Ο εντοπισμός του εκθέματος

Οι πληροφορίες σε σχέση με τα εκθέματα, εντοπίζονται από το MuseLearn βάσει της θέσης τους στον χώρο του μουσείου. Για να λειτουργήσει σε συνδυασμό με την επαυξημένη πραγματικότητα όμως, πρέπει εκτός από την θέση, να εντοπίζει την απόσταση και την κατεύθυνση (πόζα) του εκθέματος. Με βάση αυτή την ανάγκη, επιλέχθηκαν τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης, οι οποίες σε αντίθεση με τις τεχνολογίες […]
9th April 2019

Η δεύτερη συνάντηση της ομάδας έργου

Στις 13 Νοεμβρίου 2018, στο Μουσείο Ηρακλειδών στο Θησείο, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ομάδας έργου του MuseLearn, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Μουσείο Ηρακλειδών, Διάδρασις, ΙΤΕ, ΕΠΤ – ΠΠ). Στην εν λόγω συνάντηση έγινε ανασκόπηση των παραδοτέων, συζητήθηκαν οι απαιτήσεις χρήστη, έγιναν οι παρουσιάσεις των υποσυστημάτων από ΙΤΕ, ΕΠΤ και Διάδραση, ενώ επίσης συζητήθηκε η επικοινωνία μεταξύ τους και […]
9th April 2019

Γνωρίζοντας τις τεχνολογίες: Η επαυξημένη πραγματικότητα

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ανάλογες αφηγηματικές τεχνικές, προσφέροντας μία ολιστική προσέγγιση σε νέο έδαφος. Η επαυξημένη πραγματικότητα προτιμήθηκε εν αντιθέσει με άλλες εικονικές τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality – VR) καθώς έχει το πλεονέκτημα να μην απομονώνει το χρήστη από το περιβάλλον του, αλλά αντίθετα να επαυξάνει την εμπειρία […]
9th April 2019

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου

Στις 26 Ιουλίου 2018, στο Μουσείο Ηρακλειδών στο Θησείο, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου του MuseLearn, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (Μουσείο Ηρακλειδών, Διάδρασις, ΙΤΕ, ΕΠΤ – ΠΠ). Η συνάντηση ξεκίνησε με ξενάγηση στον χώρο του Μουσείου από την κα. Νομικού, ακολούθησε η γνωριμία και παρουσίαση των εταίρων,  συζήτηση επί του έργου, ενώ ορίστηκε ο πίνακας δράσεων και […]
12th March 2019

Τι είναι το «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ»;

Η ενιαία δράση ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ / ΕΤΑΚ) έχει σαν βασικό στόχο την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό […]