Το έργο

Γνωρίστε περισσότερα για το έργο και τις φάσεις του προγράμματος.

Το Μουσείο ζωντανεύει!

Το MuseLearn είναι ένα πρωτότυπο σύστημα ξενάγησης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ - Δημιουργώ» της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ και υλοποιήθηκε μέσα από την σύμπραξη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στην πολιτισμική διαχείριση και τις νέες τεχνολογίες (Μουσείο Ηρακλειδών, Διάδρασις, Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του ΙΤΕ, Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών).

Πρόκειται για ένα πρότυπο σύστημα ξενάγησης για μουσεία που λειτουργεί σε κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες) και χρησιμοποιεί τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality-AR), αφηγηματικές τεχνικές (Storytelling), υπηρεσίες εντοπισμού εκθεμάτων, αλλά και μοντελοποίησης του προφίλ των χρηστών.

Η σύζευξη όλων αυτών των τεχνολογιών καταλήγει στην δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας στα πλέον σύγχρονα και καινοτόμα πρότυπα μουσειολογίας, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών και την αναβάθμιση της εμπειρίας τους, πέρα από τις συμβατικές μορφές ξενάγησης και τους παραδοσιακούς τρόπους παρουσίασης εκθεμάτων.

Ο χαρακτήρας της αφήγησης είναι διαδραστικός, ενώ εκτός από τις τεχνολογίες AR χρησιμοποιεί και πρόσθετο ψηφιακό πολυμεσικό περιεχόμενο, οργανώνοντας τις πληροφορίες σε μορφή συγκεκριμένης αφήγησης, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να χτίζεται και το προφίλ του κάθε χρήστη, ώστε να προσφέρεται μία ανώτερης ποιότητας εμπειρία στο μουσείο και να διασφαλίζεται το επίπεδο ικανοποίησής του.

Bασικός στόχος του έργου είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Επίσης, το έργο έχει σκοπό την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Αριθμός έργου: Τ1ΕΔΚ-00502.

Οι φάσεις του έργου

 • Ανάπτυξη συνοδευτικού υλικού

  Το πρόσθετο πολυμεσικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο επαυξημένης πραγματικότητας, είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία του MuseLearn, καθώς συνεισφέρουν στην δημιουργία μίας ξεχωριστής εμπειρίας για τον επισκέπτη, συμβαδίζοντας με τις νεότερες εξελίξεις της σύγχρονης μουσειολογίας. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα είναι ο συνδυασμός μίας τεχνολογικής (Augmented Reality) και μίας αφηγηματικής (Story Telling) πλατφόρμας, που αφενός επαυξάνει την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον κι αφετέρου ενισχύει την κατανόηση του περιεχομένου.
 • Λογισμικό για τον εντοπισμό εκθεμάτων

  Για να δει ο επισκέπτης τις πληροφορίες σχετικά με το έκθεμα που βλέπει, η εφαρμογή πρέπει να το εντοπίζει στον χώρο του Μουσείου με ακρίβεια. Το MuseLearn περιλαμβάνει τεχνικές υπολογιστικής όρασης που όχι μόνο αναγνωρίζουν την ταυτότητα ενός αντικειμένου, αλλά και την πόζα του στον χώρο, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας.
 • Εξατομικευμένο Περιεχόμενο

  Η μοντελοποίηση του προφίλ των επισκεπτών είναι ένα βασικό βήμα για το MuseLearn, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου. Θα αναπτυχθεί λοιπόν λογισμικό που επιτρέπει στο σύστημα να μπορεί να παράγει στοχευμένες εισηγήσεις και μια καλύτερη εμπειρία για τον κάθε χρήστη της εφαρμογής, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τις απαντήσεις που ο ίδιος έδωσε.
 • Ανάπτυξη πρωτότυπης πλατφόρμας συστήματος

  Τα εργαλεία εντοπισμού εκθεμάτων, πρόσθετου υλικού και μοντελοποίησης των χρηστών ενσωματώνονται σε μια συνολική πρωτότυπη πλατφόρμα για κινητές συσκευές, προσφέροντας μια διεθνώς καινοτόμα υπηρεσία περιεχομένου για μουσεία. Επιπλέον, παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία στο μουσείο, ούτως ώστε να μπορεί να παρακολουθούνται στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της έκθεσης σε επίπεδο εκθεμάτων.
 • Εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης

  Η βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου χρήζει συστηματικής διερεύνησης των εμπορικών δυνατοτήτων του, με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής αξίας και ανταγωνιστικής πρόσβασης στις διεθνείς αγορές.
 • Κατοχύρωση ερευνητικών αποτελεσμάτων

  Η κατοχύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας γύρω από την ανάπτυξη του MuseLearn σε Ελληνικό κι Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η μελλοντική εκμετάλλευση τους.
 • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις

  Το MuseLearn θα συμμετάσχει σε εμπορικές εκθέσεις με θέμα τον τουρισμό και τις σχετικές υπηρεσίες με σκοπό την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.